Λίστα/Πλέγμα

Φωτογραφία - Βίντεο - Ήχος Subscribe to Φωτογραφία - Βίντεο - Ήχος

Σεμινάρια φωτογραφίας από το ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ

Σεμινάρια φωτογραφίας από το ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ

Το ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ένα», ανακοινώνει την έναρξη νέων σεμιναρίων Φωτογραφίας στη Θεσσαλονίκη, στις 30 Νοεμβρίου. Εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα, το σεμινάριο δίνει ιδιαίτερη …

Έναρξη Νέων Ταχύρυθμων Εξειδικευμένων Σεμιναρίων DJ

Έναρξη Νέων Ταχύρυθμων Εξειδικευμένων Σεμιναρίων DJ

Το ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ, μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, με 32 έτη επιτυχημένης πορείας και συνεπή προσανατολισμό στην ποιοτική εκπαίδευση, ανακοινώνει την έναρξη νέων ταχύρυθμων εξειδικευμένων σεμιναρίων DJ, στον τομέα

Έναρξη Νέων Ταχύρυθμων Εξειδικευμένων Σεμιναρίων ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΑΖ

Έναρξη Νέων Ταχύρυθμων Εξειδικευμένων Σεμιναρίων ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΑΖ

Το ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ, μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, με 32 έτη επιτυχημένης πορείας και συνεπή προσανατολισμό στην ποιοτική εκπαίδευση, ανακοινώνει την έναρξη νέων ταχύρυθμων εξειδικευμένων σεμιναρίων Ψηφιακού Μονταζ, στη

ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ