Λίστα/Πλέγμα

Γλώσσες Subscribe to Γλώσσες

SPEAK – Σεμινάριο Καθηγητών Τουρκικής Γλώσσας

SPEAK – Σεμινάριο Καθηγητών Τουρκικής Γλώσσας

Οι Ξένες Γλώσσες SPEAK στη Θεσσαλονίκη, από τον Ιούνιο του 2009, είναι το επίσημο εξεταστικό κέντρο για την διεξαγωγή των εξετάσεων του Ινστιτούτου Dilmer της Κωνσταντινούπολης.

Τα πτυχία πιστοποιούν τις …

ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ